Pro Herálec

 
 

ÚVOD   -   NAŠE CÍLE   -   AKCE   -   DISKUZE   -   DOKUMENTY   -   KONTAKTY

 
  Most v obci Český Herálec  
     
 

Cíle spolku pro Herálec

Máme připravený dlouhodobý plán, stanovené jasné cíle a víme kam chceme v dalších letech obec směřovat.

Cíle a priority spolku pro Herálec  :               

Rozvoj:

-       zajištění dostatečného množství kvalitní vody a stabilní distribuční systém pro všechny naše občany. Samozřejmostí je zachování vodovodního řadu ve správě a majetku obce.

-       udržení lékařské péče v obci. Vybudování zázemí pro lékaře a naše občany, které bude odpovídat současným standardům ve zdravotnictví (např. formou nového lékařského domu).

-       podpora bydlení pro všechny věkově skupiny obyvatel. Nadále chceme průběžné vytvářet nové stavební parcely. Nechceme ale zapomínat na občany, kteří nechtějí rodinný dům a pro tyto, chceme připravit projekty na výstavbu nových bytů do plochy 60m2.

-       vybudování kulturně-sportovního venkovního areálu (letní parket, hasičské hřiště, …)

-       vybudování naučně-poznávací stezky okolím Herálce

-       vybudování, nebo podpora vzniku cenově dostupného turistického ubytování

-       realizovat komplexní projekt na zásadní zlepšení vzhledu centra naší obce (pozn. především kolem nákupního střediska)

-       zaměřit se na neutěšený vzhled některých budov a hledat s majiteli řešení situace

-       průběžně opravovat obecní komunikace

-       pracovat na vylepšení pořádku v obci

-       postupně připojit všechny domy a bytové jednotky na obecní kanalizaci

-       podporovat ekologické projekty (např. aktivně se zapojit do projektů na udržení vody v krajině)  

Služby:

-       založit výrobně-hospodářskou jednotku a pustit se do větších akcí svépomocí

-       dát příležitost našim občanům a zvětšit počet stálých zaměstnanců obce, kteří se aktivně zapojí do plánovaných projektů obce

-       rozšířit strojový park obce, aby se zvýšila soběstačnost obce pro základní stavební a komunální práce. Tyto služby chceme za příznivé ceny nabízet i našim občanům.

-       řešit novou koncepci odpadového hospodářství včetně sběrného dvora a uložiště suti, kamene, hlíny, …

Financování:

-       aktivně vyhledávat z dotačních titulů finanční zdroje na rozvoj obce (např. infrastruktura, opravy obecního majetku, sport, kultura, spolková činnost). Ve větší míře realizovat projekty bez placené služby zprostředkovatelských firem.

-       hledat a realizovat projekty které budou naši obci do dalších let vytvářet finanční zdroje

-       pravidelně, transparentně a detailně informovat občany o hospodaření obce

Hospodaření:

-       rozumně a účelně hospodařit s obecním majetkem

-       omezit prodej obecních pozemků a majetku ve správě obce. Vyhledávat a vykupovat pozemky důležité pro strategický rozvoj obce

-       aktivně se zapojit do řešení pozemkových úprav s ohledem na zájmy obce a našich občanů

-       zakázky malého rozsahu by měla obec soutěžit svépomocí

-       zajištění stálého nezávislého stavebního dozoru pro dozorování stavebních akcí obce

Komunikace:

-       o zásadních problémech a nových projektech obce podrobně informovat občany, získávat a reagovat na zpětnou vazbu

-       do dění v obci více zapojit místní spolky (hasiči, sokolové, …)

-       chceme rozvíjet přátelský a vstřícný přístup při řešení záležitostí na našem obecním úřadě

Sport:

-       nadále budeme podporovat sportovní činnosti v obci, s důrazem na rozvoj dětských a mládežnických kategorií (fotbal, lyžování, cyklistika)

-       dále budeme podporovat budování hřišť pro děti i dospělé

-       podpoříme udržování lyžařských tratí v okolí Herálce

-       aktivně se zapojíme do projektu připravované cyklostezky kolem Herálce

Kultura:

-       cílem je nabídnout větší pestrost kulturního vyžití a reagovat na podněty našich občanů (zájezdy na divadelní a hudební vystoupení atd.)

-       podpoříme veškeré aktivity, které povedou ke zpříjemnění života v naši obci (letní kino, …)

-       v půdních prostorách základní školy podpoříme vybudování muzea, výstavních prostor, ale hlavně společenského sálu pro setkávání občanů a spolkovou činnost

Podpora podnikání:

-       podpoříme vybudování průmyslové zóny pro místní podnikatele (poskytovatelé služeb, řemeslníky, stavební firmy, …)

-       dáme podnikatelům a živnostníkům více prostoru na obecních stránkách a obecních plochách pro jejich reklamu

Vzdělání našich dětí:

-       budeme chtít realizovat projekt na vybudování dalších dvou odborných učeben v půdních prostorách naši základní školy

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.

 
     
 

Copyright © 2017 PROHERALEC.CZ | design & codes ONDREJBURES.CZ | admin